دستگاه محلول ضد عفونی اتوماتیک BRIMAX 800
dispenser-brimax
brimax
brimax
دستگاه محلول پاش هوشمند دیواری مدل بریمکس 
دستگاه محلول پاش هوشمند دیواری مدل بریمکس 
دستگاه محلول پاش هوشمند دیواری مدل بریمکس 
دستگاه محلول پاش هوشمند دیواری مدل بریمکس 
دستگاه محلول پاش هوشمند دیواری مدل بریمکس 
دستگاه محلول ضد عفونی اتوماتیک BRIMAX 800
dispenser-brimax
brimax
brimax
دستگاه محلول پاش هوشمند دیواری مدل بریمکس 
دستگاه محلول پاش هوشمند دیواری مدل بریمکس 
دستگاه محلول پاش هوشمند دیواری مدل بریمکس 
دستگاه محلول پاش هوشمند دیواری مدل بریمکس 
دستگاه محلول پاش هوشمند دیواری مدل بریمکس 

دستگاه محلول پاش هوشمند دیواری مدل بریمکس 800


1,400,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 26 ژانویه, 2023

dispenser-brimax