ترولی نظافتی azin-2150
تی شوی بیمارستانی -هتلی 2150
2150
2150
تی شوی صنعتی 2150
چرخ تی شوی
ابعاد 2150
2150
ترولی نظافتی azin-2150
تی شوی بیمارستانی -هتلی 2150
2150
2150
تی شوی صنعتی 2150
چرخ تی شوی
ابعاد 2150
2150

ترالی نظافتی بیمارستانی -هتلی apadana 2150apadana-2150


9,000,000 تومان

تخفیف : 1,100,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 24 می, 2023

 

تی شوی بیمارستانی -هتلی 2150