گاری حمل زباله

4 کالا

گاری حمل زباله ابزاری کاربردی جهت حمل زباله در مکان های فضای بیرونی بزرگ و وسیعی دارند که این وسیله  برای جمع آوری زباله از محوطه های بیرونی بسیار مناسب می باشد .