گاری حمل زباله

11 کالا

اکنون می خواهیم با محصولی کاربردی به نام  ”  گاری حمل زباله  ” بیشتر آشنا شویم

بسیاری از ادارات بزرگ ، کارخانجات ، مجتمع تجاری و مسکونی ، بیمارستان ها  نیاز به جمع آوری زباله ها و جابجایی آن ها
تا سطل های زباله مکانیزه شهری دارند 
و این پروسه بسیار زمان بر می باشد .

گاری حمل زباله بهترین پیشنهاد به این مراکز می باشد تا به راحتی و در زمان کوتاه حمل و نقل زباله ها را تا سطل های مکانیزه صورت گیرد .

گاری حمل زباله

شهرداری ها و سازمان فضای سبز شهری نیز جهت جمع آوری زباله ها
از سطح شهر و پارک ها می توانند از چرخ حمل زباله آپاداناتجارت استفاده نمایند .