دستگاه های ضدعفونی کننده دست و محیط

دستگاه های ضدعفونی کننده دست و محیط

شیوع جهانی ویروس کرونا لزوم استفاده از مواد ضدعفونی کننده را جهت مقابله و پیشگیری از کرونا جهانی نمود .

فروشگاه آپاداناتجارت با فروش محصولات ضدعفونی کننده ضدکرونایی گامی موثر در جهت مقابله با این ویروس کشنده را برداشته است .

در ویدئو زیر به طور اجمالی برخی از محصولات و دستگاه های ضدعفونی کننده دست اتوماتیک و مکانیکی معرفی گردیده است :

انواع دستگاه های ضدعفونی کننده دست و محیط :