انواع دستگاه های ضدعفونی کننده و کارکرد آن ها

دستگاه محلول ضدعفونی کننده اتوماتیک PA-150

انواع دستگاه های ضدعفونی کننده و کارکرد آن ها

انواع دستگاه های ضدعفونی کننده و کارکرد آن ها

با شیوع جهانی ویروس کرونا و ضروری شدن ضدعفونی کردن دستها و سطوح فروشگاه نظافتی و رفاهی آپاداناتجارت

اقدام به فروش و عرضه دستگاه های ضدعفونی کننده دست اتوماتیک و پدالی و دستگاه های کاور کفش نموده است.


دستگاه ضدعفونی کننده دست چگونه کار می کند ؟

دستگاه محلول پاش ضدعفونی کننده چه به صورت پدالی و چه به صورت اتوماتیک با پاشش مواد ضدعفونی کننده دست یا   الکل اقدام به ضدعفونی دست ها می نماید .


انواع دستگاه های ضدعفونی کننده و کارکرد آن ها: