شیوه های پرداخت وجه سفارش :

مشتریان محترم پس از انتخاب کالاهای خود با ثبت سفارش یا تماس تلفنی با آپاداناتجارت و تایید موجودی اجناس توسط کارشناسان فروش، میبایست وجه سفارش خود را به یکی از شماره حساب های زیر واریز نمایند.
و پس از آن به بخش فروش آپاداناتجارت اطلاع دهند تا این مرکز ترتیب ارسال سفارش آنها را طبق شرایط ذکر شده در برگه رویه ارسال سفارش داده شود .
شیوه های پرداخت وجه سفارش :

 • شماره حساب بانک ملی  به نام عالیه برزگری بنادکوکی :
  0338427158001
 • شماره حساب شبا به نام عالیه برزگری بنادکوکی :
  IR480170000000338427158001
 • شماره کارت بانک ملی به نام عالیه برزگری بنادکوکی :
  6037-9975-5680-4061
 • شماره حساب بانک ملت به نام عالیه برزگری بنادکوکی :
  5535312986
 • شماره کارت بانک ملت به نام عالیه برزگری بنادکوکی :
  6104-3376-7415-3166